Stiftelsen Björkåsen
Box 1001, 688 29 Storfors
Tel: 0550-652 90

Besöksadress:
Djupadalsgatan 20

Telefontider

Måndag till torsdag

8.00-12.00

Besökstider

Nu under pandemin är kontoret stängt för personliga drop in besök!

Övriga tider bokas in efter överenskommelse.Uthyrningspolicy

Vi på Stiftelsen Björkåsen eftersträvar en god relation till våra hyresgäster för att på så sätt bygga upp attraktiva och trygga bostadsområden.

Det är viktigt att få en balans i våra områden och därför så lägger vi stor vikt vid att hitta rätt lägenhet till våra kunder. Vi tänker givetvis också på våra befintliga hyresgästers bästa.

KUNDBEDÖMNING
För att vi ska kunna hyra ut en bostad så måste man uppfylla följande:

- Man skall ha fyllt 18 år, skall finnas ett registrerat personnummer och man ska ha permanent uppehållstillstånd.


- Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster. Referenser tas från eventuella tidigare hyresvärdar.

- Vi godkänner inte nya hyresgäster som har någon form av betalningsanmärkning.


- Man får inte ha gamla hyresskulder hos oss som inte är reglerade.

- Man skall betala hyran med sin inkomst. Med inkomst menas lön, pension, a-kassa, etableringsersättning och studielån i minst sex månader framåt i tiden. Som tillägg till sin inkomst får man också räkna med barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag samt inackorderingstillägg


OMFLYTTNING INOM STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
Vi prioriterar kunder som bott länge hos oss i samma lägenhet utan betalningsanmärkningar och störningar. Innan man blir erbjuden ny bostad gäller i regel att man bott i samma lägenhet i minst ett år utan anmärkningar. Hänsyn tas dock till familjesituation och ekonomiska villkor. När man flyttar inom vårt bestånd slipper man dubbla hyror.

GARAGE
Garage hyrs i första hand ut till hyresgäster som hyr eller skall hyra en bostad i vårt bestånd.


UPPSÄGNINGSTID
För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid, det vill säga att uppsägningen gäller från och med det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningsdatum.

Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp bostaden med en månads uppsägningstid.

Samma uppsägningstid gäller även när hyresgäst flyttar till särskilt boende med behovsprövning förmedlat av Storfors kommun.

Senast uppdaterad 2017-03-23 av Iréne Svensson

Informationsansvarig: Irene Svensson Webbansvarig: Irene Svensson